GDPR

Az "Álmodtam egy startup-ot magamnak" 

elnevezésű középiskolások 11-12. évfolyamos 

tanulói és pedagógusai részére 

kiírt pályázati országos verseny

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályai

A versenyben valamennyi magyar középiskola 11-12. évfolyamos hallgatója és pedagógusa jogosult részt venni, 5 fős csapatként regisztrálva, mely csapatban 4 fő tanuló és 1 fő felkészítő tanár vesz részt.


 • A kezelt személyes adatok köre
 • A Szervező kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a csapatot regisztráló versenyző, a "Álmodtam egy startup-ot magamnak" pályázatra történő regisztráció során önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátott a Szervező rendelkezésére, és amelyeknek a Szervező által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta.

  Cselekvőképtelen kiskorú személy (14. életévét már betöltött, de 18 életévét még be nem töltött, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt nem álló) kiskorú nyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása, figyelemmel arra, hogy a korlátozottan cselekvőképes személy a személyhez fűződő jogai védelmében maga is felléphet. (Ptk. 12/A (3) a. pont és Ptk 85. §). A csapatban regisztrálóknak lehetőségük van megadni a csapattagok és a csapatot felkészítő tanár nevét és e-mail címét, melyért felelnek. A tagok ezt követően feliratkozhatnak a www.kozepiskolakversenye.hu hírleveleire. A Felhasználó által tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható. 

  A kozepiskolakversenye@kozepiskolakversenye.hu e-mail címen kérhető a csapat regisztrációjának törlése. A regisztráció törlése, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén a Szervező, a nyilatkozó Felhasználó nevét és minden egyéb személyes adatát a saját adatkezelési nyilvántartásából haladéktalanul törli, ezen személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli.

  • Versenyzők:
  • A www.kozepiskolakversenye.hu oldalra 5 fős (4 fő diák és 1 fő tanár) csapatokat lehet regisztrálni. Lehetőség van, hogy a csapatot az egyik csapattag (akár pedagógus, akár diák), mint regisztráló játékos regisztrálja, akit a Szervezők csapatvezetőnek tekintik. A csapat mellé megjelöli a részt vevő tagok nevét és e-mail címét, a felkészítő tanár névét és e-mail elérhetőségét is, továbbá az iskolájuk nevét és címét, valamint bejelöli, hogy feliratkoznak-e hírlevél elnevezésű információkra, mely a versennyel kapcsolatos fontos információkat tartalmazza.

  Egy iskolából több csapat is jelentkezhet. A csapat a regisztrációt követően tud versenyezni.

  • Regisztrált felkészítő tanár: A 4 (négy) fős csapat mellé regisztrálnia kell egy felkészítő tanárt is, így lesz a csapat 5 (öt) fős! A felkészítő tanár is rendelkezik regisztrációvaló. A felkészítő tanárnak a www.kozepiskolakversenye.hu oldalon lehetősége van hírlevél feliratkozásra, hogy értesülni tudjon a versennyel kapcsolatos eseményekről és későbbi megrendezésre kerülő további versenyekről.
  • Adatok kezelése: Az "Álmodtam egy startup-ot magamnak" pályázaton részt vevő versenyzők részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és visszavonhatatlanul elfogadják a verseny hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:
  • a versenyzők a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a játék szervezője, a Brand Way & Compass Kft. a játékosok adatait (név, e-mail cím és konzultációra való jelentkezés esetén a telefonszám is) nyilvántartásba vegye és a jelen verseny lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is kezelje. A versenyzők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a Szervező marketingtevékenysége céljából felhasználhatja. Harmadik személyeknek a Brand Way & Compass Kft. ezen információkat nem adja tovább.
  • Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a játékban részvétellel, a regisztrálással, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.
  • A versenyzők adatainak feldolgozását a Szervező végzi.
  • A Szervező felhasználja a versenyzők adatait a játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.
  • A nyertes csapatok adatai közül kizárólag a nevét és iskoláját a Szervező nyilvánosságra hozza a játék lezárását követően a www.kozepiskolakversenye.hu, a www.vedjegyegyesulet.hu, a www.sztnh.hu weboldalain, valamint közösségi média oldalain.
  • A versenyzők a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalják a részvételt és együttműködést a versenyt népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése és felhasználása során.
  • A verseny díjátadása nyilvános, melyen fotók és videók készülnek, melyeket a Kiírók és a Szervező korlátlanul felhasználhatják független attól, hogy dízajottként, vagy hozzátartozóként, vagy kísérőként vesznek részt a díjátadó eseményen. Az adatkezelő a versenyzők személyes adatait addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címezve a megadott hozzájárulását kifejezetten vissza nem vonja. Az adatok a csapatok előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, amely szerint a játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a versenyzők, akik töröltetni, vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint kérhetik, a "Álmodtam egy startup-ot magamnak" verseny ideje alatt, a Szervező (kozepiskolakversenye@kozepiskolakversenye.hu) e-mail címére küldött levélben, adattörlés tárggyal. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat időtartama alatt az adatainak a törlése a versenyből való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a játékos részvételét és annak esetleges díjazását.
  • Hírlevél: a hírlevél a verennyel kapcsolatos fontos információkat tartalmaz.
  • Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

  Név: Brand Way & Compass Kft. Cím: 1132 Budapest, Borbély u. 5-7.) E-mail: info@brandway.hu és kozepiskolakversenye@kozepiskolakversenye.hu Cégjegyzék-szám: 01-09-941256 Adószám: 22736691-2-41. Szervező jelen adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.kozepiskolakversenye.hu weboldalon.

  A Szervező fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő módosítására, melyről haladéktalanul értesíti rendelkezésére álló megadott e-mail címek útján a versenyzőket. Amennyiben bármely kérdése van jelen tájékoztatóval kapcsolatban a kozepiskolakversenye@kozepiskolakversenye.hu e-mail címre írja meg  észrevételeit, pl. nem egyértelmű.